.

Program Hakkında

İşletme Yüksek Lisans Programı’nın amacı Türkiye ve dünyanın önde gelen işletmelerinde çalışabilecek uzmanlar yetiştirmek ve öğrencilere dünyanın önde gelen yüksek lisans programları ile eş değer düzeyde uzmanlık sağlamaktır. Programımızın en önemli hedeflerinden biri, katılımcılara rekabetin gittikçe artan oranda yaşandığı iş dünyasında, gereksinimini duydukları analitik eğitimi sunmak ve onları gerçek hayatta karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak şekilde donatmaktır.

T.C.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bünyesinde yer alan İşletme Yüksek Lisans Programı, yönetici adaylarına, problem çözücü, yetenek geliştirici ve uygulamaya dönük bir uzmanlık eğitimi vermeyi amaçlamaktadır.

İşletme Yüksek Lisans Programını;

· Lisans eğitimlerini İşletmecilik, İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında yapmış olanlar,

· İktisadi ve İdari Bilimler alanının dışında farklı lisans alanlarından mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde meslek arayanlar ve bir mesleğe sahip olup da çalıştıkları alanlarda kariyerlerini ilerletmek isteyen üniversite mezunları,

· Bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli özel ve kamu sektörü yöneticileri,

· Teknik alanlarda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi çalışanlar, meslek değişikliğine gitmek isteyenler, yeni iş başvurusu yapanlar veya daha geniş anlamda yönetici kademelerine yükselmek isteyenler,

Program, bilişim teknolojileri hakkında ve işletme bilimi ışığında eğitim internet bağlantılı, teknoloji ve dünya literatürünü kapsayan veri tabanı destekli bilgisayar laboratuarları ve görsel eğitim araçları ile zenginleştirilmiştir. 

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İ.Ö.)