.

Tezsiz Yüksek Lisans Sıkça Sorulan Sorular

1-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIMI BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adayın başvuru başarı notu sadece lisans mezuniyet puanı alınarak hesaplanır.

2-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK SEVK TEHİRİ NE KADAR SÜRE İÇİN UZATILIR?

Tezsiz Yüksek Lisans programlarında Askerlik sevk tehirleri bir defaya mahsus kayıt tarihinden itibaren 18 ay (1,5 yıl) olacak şekilde Asker Alma Bölge Başkanlığından talep edilir. Bakaya durumda olan veya başka nedenle sevk tehiri ertelenmiş olan öğrencilerin sevk tehiri işlemi yapılamamaktadır.

3-ALMAM GEREKEN ASGARİ DERS SAYISI NEDİR?

Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet (10) ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Derslerini ve proje çalışmasını başarı ile tamamlamış olan tezsiz yüksek lisans öğrencileri, öğrenim ücretinin tamamını ödemek koşuluyla en geç üçüncü yarıyılın sonunda mezun olabilirler.

4-TEZSİZ YÜKSEK LİSANSTA DÖNEM PROJESİ SÜRECİ NASILDIR?

Öğrenci, dönem projesini aldığı dönem sonunda Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlayarak danışmanına sunduktan sonra bir nüshasını CD ile beraber enstitüye teslim etmek zorundadır. Öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun olur.

Sıkça Sorulan Sorular

  • Genel S.S.S.
  • Tezli Y.L. S.S.S.
  • Tezsiz Y.L. S.S.S.
  • Doktora S.S.S.