.

Genel Bilgi

Misyon

Sosyal Bilimleri Enstitüsü, sürekli gelişmeyi ilke ve amaç edinerek lisansüstü öğrencilerimiz için evrensel düzeyde lisansüstü eğitim ve öğretim hizmeti sunmak, öğrenci ve çalışan memnuniyetini artırmaktır. Enstitümüz aynı zamanda Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, eğitim-öğretimin tüm kademeleri kapsamında lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılması, yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, öğretim üyesi yetiştirmeyi ilke edinmektedir.

Vizyon

Vizyonumuz, sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren enstitüler içinde üst sırada yer almaktır. Sosyal Bilimler Enstitüsü, farklı disiplinlerde ve alanlardaki  lisans üstü programlarla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü için her alanın kendi özgü değerlerine sahip çağın gerektirdiği nitelikte ve nicelike lisans üstü öğrenci yetiştirmektedir. Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, eğitim-öğretimin tüm kademeleri kapsamında lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılması, yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, öğretim üyesi yetiştirmeyi de ilke edinmektedir.

Değerler ve Hedefler

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, bilimin rehberliğinde özgün, yaratıcı, aydın ve insanlığın yaşam kalitesini yükseltici araştırmaların gerçekleştirildiği, ulusal ve uluslararası anlamda eğitim politikalarına yön veren, toplam kalite ve şeffaf yönetim anlayışını benimsemiş öncü bir birim olarak hizmet vermektedir. Bu amaçla, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri ile bölgesel , ulusal ve uluslararası eğitim sorunlarına yönelik çözümler sunmak için enstitü bünyesindeki lisansüstü programlarda verilen derslerin ve içeriklerinin çağın gerektirdiği koşullar dikkate alınarak güncellenmesi, eğitim-öğretim çıktılarının değerlendirilmesi ve lisansüstü tezlerin projeye, yayına ve faydalı modele dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Enstitümüz

Enstitümüz, sürekli gelişmeyi ilke ve amaç edinerek lisansüstü öğrencilerimiz için evrensel düzeyde lisansüstü eğitim ve öğretim hizmeti sunmak, öğrenci ve çalışan memnuniyetini artırmak ayrıca sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren enstitüler içinde üst sıralarda yer almak hedefleriyle Yükseköğretim Kurulu’nun 17.3.2006 tarihli kararıyla kurulmuş olup günümüz itibariyle bünyesinde 26 Ana Bilim Dalı ve bu ana bilim dallarına bağlı olarak: 12 Doktora Programı, 27 Tezli Yüksek Lisans  Programı ve 7 Tezsiz Yüksek Lisans Programı olmak üzere toplam 46 lisansüstü program ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • İdari Personel