.

Genel Bilgi

Misyon


Misyonumuz, sürekli gelişmeyi ilke ve amaç edinerek lisansüstü öğrencilerimiz için evrensel düzeyde lisansüstü eğitim ve öğretim hizmeti sunmak, öğrenci ve çalışan memnuniyetini artırmaktır.


Vizyon


Vizyonumuz, sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren enstitüler içinde üst sırada yer almaktır.


Sosyal Bilimler Enstitüsü

Entitümüz, sürekli gelişmeyi ilke ve amaç edinerek lisansüstü öğrencilerimiz için evrensel düzeyde lisansüstü eğitim ve öğretim hizmeti sunmak, öğrenci ve çalışan memnuniyetini artırmak ayrıca sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren enstitüler içinde üst sıralarda yer almak hedefleriyle Yükseköğretim Kurulu’nun 17.3.2006 tarihli kararıyla kurulmuş olup günümüz itibariyle bünyesinde 24 Ana Bilim Dalı ve bu ana bilim dallarına bağlı olarak: 10 Doktora Programı, 25 Tezli Yüksek Lisans  Programı ve 7 Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile eğitim-öğretim devam etmektedir.

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • İdari Personel