.

İdari Personel

Ali Aytaç AKCA
Enstitü Sekreteri
Telefon: +90 248 213 3169
E-posta: aliakca@mehmetakif.edu.tr
Aysun AY ASLAN
Bilgisayar İşletmeni
Sekreter - Yazı İşleri Birimi
Telefon: 0248 213 3165
E-posta: aaslan@mehmetakif.edu.tr
Gül SAĞLAM
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri Birimi (Student Affairs Unit) / Taşınır İşleri Birimi
Telefon: 0248 213 3171
E-posta: gkayalar@mehmetakif.edu.tr
Fatma BAYSAL
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri Birimi (Student Affairs Unit)
Telefon: 0248 213 3173
E-posta: fbaskin@mehmetakif.edu.tr
Mustafa SOLAK
Teknisyen
Mali İşler Birimi / Personel İşleri Birimi
Telefon: 0248 213 3175
E-posta: msolak@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • İdari Personel