.

Genel Sıkça Sorulan Sorular

1-LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN KONTENJANLARI NE ZAMAN BELLİ OLUYOR?

Kontenjanlar genel olarak Temmuz ve Ocak aylarında belli olmaktadır. Kontenjanlar belirlendiğinde Enstitümüz https://sbe.mehmetakif.edu.tr/index.php sayfasından duyurulmaktadır.

2-LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILIYOR?

Lisansüstü programlara başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

3- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA GİRMEK İÇİN AYNI BÖLÜMDEN Mİ MEZUN OLMALIYIM?

Programlara alınacak öğrencilere ilişkin kontenjan teklifleri ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenmektedir. Bazı Ana Bilim Dalları başka alanlardan mezunları da kabul etmektedirler. Bu durum, kontenjan ilanında açıklanmaktadır.

4- AYNI ANDA İKİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEBİLİR MİYİM?

Aynı anda iki lisansüstü eğitim yapılamaz.

5- ÖĞRENCİ ALIMI SINAVLARI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILIYOR?

Öğrenci alımı sınavları ilgili Ana Bilim Dallarında, ilanda belirtilen tarih ve saatte yapılmaktadır. Yönetmeliğimiz gereği sınavlar yazılı ve/veya sözlü sınav veya mülakat sınavı şeklinde yapılarak uygulanır.

6- SONUÇLAR NEREDE DUYURULUR?

Sonuçlar Enstitümüz https://sbe.mehmetakif.edu.tr sayfasından duyurulmaktadır.

7- KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

Gerekli belgeler https://sbe.mehmetakif.edu.tr Enstitümüzün web sayfasında yayınlanmaktadır.

8- BELGELERİN ASILLARINI GETİRMEK GEREKİYOR MU?

Enstitümüze sunulacak belgelerin asılları ibraz edilerek fotokopileri tarafımızdan onaylanarak kabul edilir. Asıl belgeler öğrencide kalmaktadır.

9- BENİM YERİME BAŞKASI KAYIT YAPTIRABİLİR Mİ?

Kayıt için öğrencilerin kendileri başvurmak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde noter vekaleti verilen kişi tarafından da yapılabilmektedir.

10- BAŞVURUDA MEZUN OLMA ŞARTI VAR MI?

Mezun olma şartı vardır. Mezun olmadan yapılan başvurular geçersiz sayılır.

11- DERSLER NERELERDE YAPILIR?

Bütün dersler ilgili Ana Bilim Dallarının bağlı oldukları Fakültelerde veya dersi verecek öğretim üyesinin belirlediği yerlerde yapılmaktadır.

12- DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?

Yönetmeliğimize göre lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı bulunmaktadır. Öğrencinin yarıyıl sınavına girebilmesi için derslerin devam şartını sağlamış olması gerekir. (Madde 51)

13- MAZERET SINAVI HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Devam zorunluluğunu yerine getirmiş, izin nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler için mazeret Ara Sınav’a alınırlar. Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

14- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI DOKTORA YAPABİLİR Mİ?

06.02.2013 tarihinden önce Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran tüm öğrenciler Doktora programına başvuru yapabilirler. Ancak bu tarihten sonra kayıt yaptıran öğrenciler ise doktora programına müracaat edemeyecektir. Doktora ilanında tezli yüksek lisans şartı varsa tezsiz yüksek lisans öğrencileri doktora programına başvuru yapamazlar.

15- KATKI PAYININ NE ZAMAN YATIRILMASI GEREKİYOR?

Yasal Öğrenim süresini dolduran öğrenciler Enstitü web sayfasında her dönem ilan edilen tarihlerde katkı paylarını yatırmak zorundadır.Tezli Yüksek Lisans 4 yarıyıldan sonra Doktora 8 yarıyıldan sonra

16- ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KATKI PAYI ÖDER Mİ?

Araştırma Görevlileri katkı payı ödemezler. (Görev yeri belgesi ibraz etmesi gerekir)

17- BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN DERS ALABİLİR MİYİM?

Yönetmeliğimizin 46. Maddesi Gereğince Ana Bilim Dalının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir üniversiteden en fazla 2 ders alınabilir.

18- YATAY GEÇİŞ İÇİN SÜRE VAR MIDIR?

En az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci ve teze başlamamış öğrenci yatay geçiş yapabilir. Tez aşamasında yatay geçiş yapılamaz.(Yönetmelik md. 41) Geçişlerde yüksek lisans için en az 100 üzerinden 70 ve doktora için 75 puan veya eşdeğeri olması gerekir.

19- DAHA ÖNCEDEN ALINAN BİR DERSTEN MUAF OLABİLİR MİYİM?

Bir öğrencinin kayıtlı olduğu başka bir enstitüden veya özel öğrenci olarak almış olduğu lisansüstü derslerden Ana Bilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yüksek lisans ve doktora için geçerli derslerden muaf sayılabilir. Yönetmeliğimizin 47. Maddesi gereği en fazla 3 dersten muaf olabilir. Muafiyet başvurusunda transkript ve ders içerikleri ibraz edilmelidir.

20- KAYDIMI DONDURABİLİR MİYİM?

Kayıt dondurma yani izinli sayılmak için geçerli bir mazeretin olması gerekir.(Yönetmelik 56. Madde) Dilekçe ile Ana Bilim Dalı Başkanlığına başvurulur. Dilekçe Enstitüye ulaştıktan sonra Enstitü Yönetim Kurulu durumu inceleyerek kayıt dondurma talebi konusunda karar verir. Yönetmeliğin 55. Maddesi gereği kayıt dondurma talepleri yarıyılın başlangıcından itibaren en geç 1 ay içerisinde yapılır.

21-ARASINAV (VİZE) VE YARIYIL SONU (FİNAL) SINAVLARININ BAŞARI NOTUMA ETKİSİ NASIL HESAPLANIR?

  • Doktora: Arasınav: %40 Yarıyıl Sonu Sınavı: %60 Geçme Notu:75
  • Tezli Yüksek Lisans: Arasınav: %40 Yarıyıl Sonu Sınavı: %60 Geçme Notu:70
  • II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans: Arasınav: %40 Yarıyıl Sonu Sınavı: %60 Geçme Notu:70
  • Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans: Arasınav: %20 Yarıyıl Sonu Sınavı: %80 Geçme Notu:70

22- LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEN MEZUN OLABİLMEM İÇİN EN AZ KAÇ AKTS KREDİSİNE SAHİP OLMALIYIM?

20.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre, Mezun olabilmek için asgari kredi tutarları aşağıda gösterilmiştir;Tezsiz Yüksek Lisans programlarında en az 60 AKTS,Tezli Yüksek Lisans programlarında en az 120 AKTS,Doktora programlarında en az 240 AKTS,

23- 2016-2017 GÜZ YARIYILI ÖNCESİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİME BAŞLADIM. EĞİTİMİMİN AZAMİ SÜRESİ NE KADARDIR?

Lisansüstü eğitime başlama tarihine bakılmaksızın, 2016-2017 güz yarıyılından başlayarak;Tezsiz yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığınıza bakılmaksızın iki yarıyıl olup, en çok üç yarıyıldır.Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığınıza bakılmaksızın dört yarıyıl olup, en çok altı yarıyıldır.Doktora programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmişseniz her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığınıza bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, en çok on iki yarıyıldır.Yukarıda belirtilen sürelerin sonunda başarısız olmanız veya programı tamamlayamamanız durumunda yükseköğretim kurumu ile ilişiğiniz kesilir.

24- LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİM SÜRESİNCE SEMİNER DERS(LER)İNİ NE ZAMAN ALMALIYIM?

Yüksek lisans öğrencileri ders döneminde bir seminer dersi; doktora öğrencileri ise iki seminer dersi almak zorundadırlar.

25-YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVLARINA NE ZAMAN GİRİLMELİDİR?

Tez savunma sınavları en son akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar yapılır.

26- TEZ YAZIM YÖNERGESİNE NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfası https://sbe.mehmetakif.edu.tr tez yazım yönergesine ulaşılabilir.

27- DİPLOMAMI NE ZAMAN ALABİLİRİM?

Diplomalar hazırlanıp Rektörlük Makamına imzaya sunulur. Basımı yapılan diplomalar web sayfamızda duyurulur. Bu şekilde basımı tamamlanan diplomalar mesai saatleri içinde enstitüden alınabilir.

28- DİPLOMAMI BİR BAŞKASI ALABİLİR Mİ?

Noter vekaleti verilen kişi vekaletname ve nüfus cüzdanı ile başvurarak alabilir.

29- LİSANSÜSTÜ EĞİTİMLE İLGİLİ SÜRELER NE KADARDIR?

SÜRELER

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

(20/04/2016 tarihli YÖK Yönetmeliği)

TEZSİZ

TEZLİ

LİSANS DERECESİ İLE

YÜKSEK LİSANS

NORMAL SÜRE

2 Yarıyıl

4 Yarıyıl

10 Yarıyıl

8 Yarıyıl

AZAMİ SÜRE

3 Yarıyıl

6 Yarıyıl

14 Yarıyıl

12 Yarıyıl

 ASGARİ ALINACAK DERS SAYISI

En az 10 ders-30 Kredi+

Dönem Projesi

En az 7 ders-21 Kredi/120 AKTS+

Seminer+

Tez Çalışması

En az 14 ders-42 Kredi/300 AKTS+

2 Seminer+

Yeterlik Sınavı+

Tez Önerisi+

Tez Çalışması

En az 7 ders-21 Kredi/240 AKTS+

2 Seminer+

Yeterlik Sınavı+

Tez Önerisi+

Tez Çalışması

BAŞARISIZLIK DURUMU

(Kayıt Silme)

3 Yarıyılda

Dersler+ Dönem Projesini Bitiremeyen

4 Yarıyılda Dersleri ve Semineri Bitiremeyen

6 Yarıyılda Tezi Bitiremeyen

6 Yarıyılda Dersleri ve Seminerleri Bitiremeyen

14 Yarıyılda Tezi Bitiremeyen

4 Yarıyılda Dersleri ve Seminerleri Bitiremeyen

12 Yarıyılda Tezi Bitiremeyen


Sıkça Sorulan Sorular

  • Genel S.S.S.
  • Tezli Y.L. S.S.S.
  • Tezsiz Y.L. S.S.S.
  • Doktora S.S.S.