.

Kalite Politikamız

Entitümüz, sürekli gelişmeyi ilke ve amaç edinerek lisansüstü öğrencilerimiz için evrensel düzeyde lisansüstü eğitim ve öğretim hizmeti sunmak, öğrenci ve çalışan memnuniyetini artırmak ayrıca sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren enstitüler içinde üst sıralarda yer almak hedefleriyle Yükseköğretim Kurulu’nun 17.3.2006 tarihli kararıyla kurulmuş olup günümüz itibariyle bünyesinde 24 Ana Bilim Dalı ve bu ana bilim dallarına bağlı olarak: 10 Doktora Programı, 25 Tezli Yüksek Lisans  Programı ve 7 Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile eğitim-öğretim devam etmektedir.

ana menü

 • doktora programları
 • ana sayfa
 • hakkımızda
 • mevzuat
 • Genel Bilgi
 • bölüm/program
 • Yönetim
 • Yönetmelikler
 • İdari Personel
 • Yönergeler
 • MAKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 • kalite
 • formlar
 • Kılavuzlar
 • Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
 • Sıkça Sorulan Sorular
 • YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 • KBYS
 • enstitü dergisi
 • Genel S.S.S.
 • TEZ YAZIM KILAVUZU
 • Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi
 • Genel Formlar
 • Kalite Politikamız
 • Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuz
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Pr. Kabul Yönergesi
 • uzaktan eğitim
 • Doktora S.S.S.
 • Doktora Pr. Formları
 • iletişim
 • Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
 • Organizasyon Şeması
 • Tezli Y.L. S.S.S.
 • Tezli Yüksek Lisans Pr. Formları
 • Tezsiz Yüksek Lisans Pr. Formları
 • Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin Görevleri
 • İş Akış Şemaları ve Görev Tanımları
 • Tezsiz Y.L. S.S.S.
 • Akademik Formlar
 • Birim Kalite Komisyonu Tutanakları
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar
 • İş Akış Şemaları
 • Birim Danışma Kurulu
 • Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Program Açma Teklif Formları
 • Kalite Güvencesi Sistemi
 • Öğrenci Kalite Kurulu
 • Etik Kurul Başvuru Formları
 • Stratejik Amaçlar
 • Kalite Formları
 • Planlar ve Raporlar
 • İç Kalite Güvencesi
 • Kurum İçi Faaliyetler
 • Birim Danışma Kurulu Raporları
 • Uluslararasılaşma
 • Bağlantılar
 • Öz Değerlendirme Raporları
 • AKTS
 • Diploma Eki
 • MAKÜ Kalite Yönergesi
 • Erasmus+ Öğrenci Değişim Programları
 • MAKÜ Mevzuat
 • YÖK Mevzuat
 • Yönetmelikler
 • YÖKAK
 • Yönergeler
 • Usul ve Esaslar