.

Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

2022 YILI BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

ÜYE
GÖREV
Doç. Dr. Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ (Müdür Yardımcısı)
Başkan
Teknisyen Mustafa SOLAK (Enstitü Sekreter Vekili)Üye
Muhammet Murat NALCI (Öğrenci Temsilcisi)
Üye


2023 YILI BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

ÜYEGÖREV
Doç. Dr. Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ (Müdür Yardımcısı)
Başkan
Doç. Dr. Emre SAVUT (Müdür Yardımcısı)Üye
Ali Aytaç AKCA (Enstitü Sekreteri)
Üye
Muhammet Murat NALCI (Öğrenci Temsilcisi)
Üye
ana menü

 • doktora programları
 • ana sayfa
 • hakkımızda
 • mevzuat
 • Genel Bilgi
 • bölüm/program
 • Yönetim
 • Yönetmelikler
 • İdari Personel
 • Yönergeler
 • MAKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 • kalite
 • formlar
 • Kılavuzlar
 • Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
 • Sıkça Sorulan Sorular
 • YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 • KBYS
 • enstitü dergisi
 • Genel S.S.S.
 • TEZ YAZIM KILAVUZU
 • Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi
 • Genel Formlar
 • Kalite Politikamız
 • Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuz
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Pr. Kabul Yönergesi
 • uzaktan eğitim
 • Doktora S.S.S.
 • Doktora Pr. Formları
 • iletişim
 • Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
 • Organizasyon Şeması
 • Tezli Y.L. S.S.S.
 • Tezli Yüksek Lisans Pr. Formları
 • Tezsiz Yüksek Lisans Pr. Formları
 • Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin Görevleri
 • İş Akış Şemaları ve Görev Tanımları
 • Tezsiz Y.L. S.S.S.
 • Akademik Formlar
 • Birim Kalite Komisyonu Tutanakları
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar
 • İş Akış Şemaları
 • Birim Danışma Kurulu
 • Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Program Açma Teklif Formları
 • Kalite Güvencesi Sistemi
 • Öğrenci Kalite Kurulu
 • Etik Kurul Başvuru Formları
 • Stratejik Amaçlar
 • Kalite Formları
 • Planlar ve Raporlar
 • İç Kalite Güvencesi
 • Kurum İçi Faaliyetler
 • Birim Danışma Kurulu Raporları
 • Uluslararasılaşma
 • Bağlantılar
 • Öz Değerlendirme Raporları
 • AKTS
 • Diploma Eki
 • MAKÜ Kalite Yönergesi
 • Erasmus+ Öğrenci Değişim Programları
 • MAKÜ Mevzuat
 • YÖK Mevzuat
 • Yönetmelikler
 • YÖKAK
 • Yönergeler
 • Usul ve Esaslar