Untitled Document
 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanun ile kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde 2006-2007 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.
Enstitümüz bünyesinde; İşletme Doktora Programı, İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, İşletme II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Arkeoloji Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı (Süleyman Demirel Üniversitesi ile Ortak) ve Muhasebe ve Finansal Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.
Misyon
Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak misyonumuz; Sosyal Bilimler alanında lisansüstü programları yürütmektir. Bu misyon doğrultusunda; üniversitemizin ve içinde yaşadığımız çevrenin akademik gelişim ihtiyacının karşılanması ve araştırma ve bilgi üretimi süreçlerinin geliştirilmesi söz konusu olmaktadır.
Vizyon
Gelecek yıllar içerisinde temel amacımız; sosyal bilimlerde üniversitemizde bulunan lisans programlarına ilişkin tüm alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarının hayata geçirildiği ve akademik gelişim hedefleyen insanlarımızın öncelikle tercih edeceği bir kurum haline gelmektir.

 
DUYURULAR

 

BİLGİ - BELGE

 
Eğitim Fakültesi Dergisi