.

Etik Kurul Başvuru Formları

ana menü

 • doktora programları
 • ana sayfa
 • hakkımızda
 • mevzuat
 • Genel Bilgi
 • bölüm/program
 • Yönetim
 • Yönetmelikler
 • İdari Personel
 • Yönergeler
 • MAKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 • kalite
 • formlar
 • Kılavuzlar
 • Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
 • Sıkça Sorulan Sorular
 • YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 • KBYS
 • enstitü dergisi
 • Genel S.S.S.
 • TEZ YAZIM KILAVUZU
 • Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi
 • Genel Formlar
 • Kalite Politikamız
 • Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuz
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Pr. Kabul Yönergesi
 • uzaktan eğitim
 • Doktora S.S.S.
 • Doktora Pr. Formları
 • iletişim
 • Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
 • Organizasyon Şeması
 • Tezli Y.L. S.S.S.
 • Tezli Yüksek Lisans Pr. Formları
 • Tezsiz Yüksek Lisans Pr. Formları
 • Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin Görevleri
 • İş Akış Şemaları ve Görev Tanımları
 • Tezsiz Y.L. S.S.S.
 • Akademik Formlar
 • Birim Kalite Komisyonu Tutanakları
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar
 • İş Akış Şemaları
 • Birim Danışma Kurulu
 • Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Program Açma Teklif Formları
 • Kalite Güvencesi Sistemi
 • Öğrenci Kalite Kurulu
 • Etik Kurul Başvuru Formları
 • Stratejik Amaçlar
 • Kalite Formları
 • Planlar ve Raporlar
 • İç Kalite Güvencesi
 • Kurum İçi Faaliyetler
 • Birim Danışma Kurulu Raporları
 • Uluslararasılaşma
 • Bağlantılar
 • Öz Değerlendirme Raporları
 • AKTS
 • Diploma Eki
 • MAKÜ Kalite Yönergesi
 • Erasmus+ Öğrenci Değişim Programları
 • MAKÜ Mevzuat
 • YÖK Mevzuat
 • Yönetmelikler
 • YÖKAK
 • Yönergeler
 • Usul ve Esaslar