.

Program Hakkında

Son yıllarda artan iletişim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler yeni disiplinlerin ve disiplinlerarası uzmanlıkların doğmasına yol açmıştır.Yönetim-Bilişim Sistemleri de böyle bir disiplinlerarası dal olarak ortaya çıkmış, teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunları organizasyonel yapıları ve yönetim düşünceleriyle birleştirebilen ara adam gereksinimlerini yaratmıştır.

Yönetim Bilişimleri Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı’nda, farklı mesleklerden gelen lisans mezunları yönetimde verimliliği artıran bilişim sistemleri eğitimini alıp, kendi alanlarında uygulama ve araştırma çalışmaları yaparlar. Yüksek Lisans programının amacı bilimsel altyapıya sahip uzmanlar yetiştirmek ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmaktır.


Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)