.

Program Hakkında

Muhasebe ve Finansman Doktora Programı

Muhasebe ve Finansal Yönetim Anabilim Dalı tarafından açılan Muhasebe ve Finans Doktora Programı, bilimsel literatür ile muhasebe ve finans alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelere paralel olarak devamlı kendini güncellemektedir. Muhasebe ve Finansman Doktora Programında uygulama ve teori arasındaki etkileşimi analiz edip yorumlayabilen, etkin bilimsel çözümler üretebilen genç, donanımlı bilim insanları ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlanmaktadır. Programda muhasebe ve finans konuları hem teorik hem de pratik olarak muhasebe ve finansın ortak altyapısı dikkate alınarak bir bütün olarak düzenlenmiştir. Öğrencinin hangi disiplinde uzmanlaştığına bakılmaksızın, muhasebe ve finans dersleri bu iki disiplinde ihtiyaç duyulan altyapıyı sağlayacak şekilde dengelenir. Dersin zorunlu derslerini tamamladıktan sonra, seçmeli derslerle muhasebe veya finans alanlarından birine odaklanabilir ve bitirme tezinin konusuna odaklanabilirsiniz.

Muhasebe ve Finansman Doktora Programı